BABBELKOT

Het Babbelkot ontvangt mensen die in isolement leven en laat hen toe andere mensen te ontmoeten, hun eenzaamheid te doorbreken, vriendschapsbanden te hechten, en dit in een brede geest van verdraagzaamheid, zonder onderscheid naar herkomst, religie of taal. Hun lokalen bevinden zich op de Chartreuxstraat 20 te 1000 Brussel.

De vzw ontplooit zich dankzij financiële schenkingen en schenkingen in natura.

BABBELKOT VZW

IBAN : BE46 3100 9038 9336
BIC : BBRUBEBB