BE PLANET

Met onze unieke visie en missie vullen we met de Belgische stichting Be Planet een lacune op in de sector van duurzame ontwikkeling. We doen dit door lokale en concrete burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden. Deze initiatieven werken allemaal rond thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding, consumptie of nog biodiversiteit.

Om onze doelstellingen te realiseren, werven we fondsen bij individuele donateurs en ondernemingen. We zijn ervan overtuigd dat win-win samenwerkingen tussen burgerprojecten en betrokken ondernemingen een onuitputtelijke bron zijn voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en expertise. Onze missie is dan ook deze twee werelden aan elkaar te koppelen en de samenwerking tussen beiden te stimuleren.

www.beplanet.be

https://www.facebook.com/BePlanetFoundation/