ESCALPADE

Geconfronteerd met het gebrek aan scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap in Wallonië, besloten sommige ouders hun krachten samen te brengen om een vzw op te richten die aangepast onderwijs zou aanbieden voor kinderen met een fysieke beperking.
Vandaag gaan 135 kinderen en adolescenten van 3 tot 21 jaar met een lichamelijke handicap naar een van de Escalpade-scholen en nemen 25 volwassenen deel aan de activiteiten van het dagcentrum.

Indien u een steentje wenst bij te dragen zijn donaties altijd welkom:

IBAN: BE17 1910 5178 4121
BIC: CREG BE BB
Banque CBC
Communication : Donatie ten voordele van de ASBL Escalpade