Groot Eiland

Atelier Groot Eiland bestrijdt in Brussel armoede via werkopleidingen en arbeidszorg. Atelier Groot Eiland, een organisatie in de sociale economie in Molenbeek. Ze biedt werkervaring, opleiding en arbeidszorg aan mensen die ver staan van de arbeidsmarkt, kansarmen, langdurig werklozen en laaggeschoolden.

https://www.ateliergrooteiland.be/