SPULLENHULP

Sinds 1937 verzamelt, sorteert en verkoopt de vzw Les Petits Riens tweedehands artikelen. Deze activiteiten helpen bij het financieren van sociale projecten. Met als doel: meewerken aan de opbouw van een eerlijkere en meer verenigde samenleving. Moedig door toegang tot huisvesting en werk iedereen aan om autonomie te verwerven en tegelijkertijd bewust te blijven van de link die ons verbindt met anderen en met de omgeving.

 

Om deze vzw te helpen, kan je een gift overmaken op rekening BE33-0000-1902-6346 met de mededeling “INTER”.

De ingezamelde fondsen maken het dus mogelijk om huisvesting en professionele reïntegratieprojecten te financieren en ook psychologische ondersteuning te bieden aan mensen in moeilijkheden.

 

Hier is een link naar hun website: https://petitsriens.be/soutenez-l-aide-aux-plus-demunis-en-belgique/