Repair Cafe

Een Repair Cafe is een evenement dat meestal éénmaal per maand in veel gemeenten plaatsvindt. Het idee is om afval te bestrijden door je kapotte of beschadigde objecten te repareren.

Het Repair Cafe biedt verschillende workshops voor de verschillende soorten objecten. De meest voorkomende zijn naai-, electro-, IT- en fietsworkshops.

Je kan ook zelf je voorwerpen leren repareren met de hulp van een vrijwillige reparateur.

Het concept is volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk en overleeft dankzij de vrijwillige bijdragen van bezoekers: u schat zelf de prijs van uw reparatie door geld in de daarvoor bestemde spaarpotjes te plaatsen. Dit geld zal gebruikt worden om gereedschap te kopen, verzekeringen te betalen, of om een drankje aan vrijwilligers te kopen, …

Het Repair Café heeft natuurlijk een grote ecologische impact (215 ton afval vermeden in 2018 in België). Het vervult ook een belangrijke missie van delen en overbrengen van kennis om alledaagse voorwerpen te leren herstellen.

Voor meer informatie: https://www.repairtogether.be/